ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu vana kõuts
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Ära ajanud nagu vana kõuts, öeldakse Mulgimaal ümberajanud poisist.

  Ta om üits vana kass.
levikuala:
  Kam, Krüüdneri
  Trt
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0