ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  väsinud kui raibe
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Väsind kui koeraraibe.

  Väsind kui raisk.

  Vasünü nigu vana rambe.

  Väsinu ku rambas.

  Päiv otsa kõvaste tüüd tetten, siss oled õdagu nii väsinu ja roidenu nigu üits igävene rojo.

  Nii väsind kui va roio.

  Nägo va roiu.
levikuala:
  Aud < Ote
  Mär, Orgitu
  Nõo, Tõravere
  Pal, Luua
  Rõu, Väiku-Ruuga
  Trm, Vadi
  Trv
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0