ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  väsinud kui koer
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Õhtaks oli väsind kut va vana koer, seikest vatti äi pea kaua vastu.

  Jooskmine võib nõnda ära väsitada kui vana koera.

  Väsind nagu vana kuer.

  Olen väsind nagu lõõper koer.

  Väsind nagu luond (sünnitanud) kuer tuli tõine külast kodo.

  Olen väsind juoksust nigu hurdakuer.

  On väsinud kui jahikoer.

  Õhtaks olid kut va äe aetud jahikoer.

  Õdagu ollit väsünü ku peni, ku karalaits olli.
levikuala:
  Hel, Hummuli
  Iis, Tudulinna
  Iis, Uhe
  Jür, Rae, Limu
  Kaa, Koidu
  Kaa, Tõlli
  Koe, Kalitsa, Puhmu, Ramma
  Kul
  Lüg
  Lüg, Reo
  Pst
  Pöi, Mäe
  Rap
  Saa, Karuküla
  Trv
  Vil
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0