ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    nagu tühi kott
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Mehe perse oli õhtul, ta vajus nagu tühi kott maha.
levikuala:
    Vän, Tootsi
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0