ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    nagu kivikoorem seljas
süntaktiline struktuur:
    peasõnata sekundaartarind
näited:
    Kui inime om väega väsinu, siss tuleb unerammetus nigu raske kivikuurma sälgä.

    Väsinul om uni nigu kivikuurma sällän.
levikuala:
    Nõo
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0