ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  väntsutatud nagu kassipoeg
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Vintsutud ja väntsutud nagu surnud kassipoeg.

  Ta om viletsäs jäänu nigu ärä vaevatu kassipoig.

  Väntsunud nagu kassiraibe.
levikuala:
  Nõo
  Vil, Uusna
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0