ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu lastud vares
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Mees kui lastud vares.

  Küll sa oled täna jusku lastud vares, kus sa oled nüüd käünd, et ninda lodagalla oled.

  Vana Eeri ka oll joonu ja trimbanu, kui kodu tull, sis oll ku last varõs, siiva ripakil.

  Liivi tuli karjast koju läbimärg, riided tilkusid selgas, oli nagu lastud vares sorakil.

  Joonud mehed oo kua nagu lastud varesed sorakil.

  Siived laiali nagu lastud vares.

  Raamat kukkus maha kui lastud vares.

  Mann sadas alla nagu lastud vares.

  Noagu viheldud vares.

  Nägu nagu auru surnud varesel.

  Ta om lastu jänes.
levikuala:
  Han
  Han, Ridase
  Iis, Kuremäe
  JMd, Albu, Aravete
  Jõh, Kohtla
  Kan
  Kuu, Pärispea
  Pöi, Asva
  Rap
  Rõu, Hurda
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0