ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    kui väljapigistatud jõhvikas
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Nõder kui väljapigistatud jõhvikas.
levikuala:
    Noa, Paslepa
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0