ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu ront
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Väsinud kui ront.

  Väsind ja keha raske nägo ront.

  Täämbäne päiv sai tüüd lahutus, no olt ku ront.

  Temä ku rondu tööst ära väsinud.
levikuala:
  Iis, Lõpe
  Rõu, Hurda
  Trm, Vadi
  Trv
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0