ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  läbi nagu Läti raha
süntaktiline struktuur:
  määrsõnafraas
näited:
  Maas nagu Läti raha - kes üldse tõusta ei jaksanud.

  No ole mina läbi nagu Läti raha.

  Tule akna alt ära, tuul tõmmab läbi kui Läti raha.

  Läbi nigu Mari raha.

  Läbi kui Vinne raha.
levikuala:
  JJn, Tamsalu
  Kam
  Kan
  Plv
  Rõu
  Se, Lõõtina
  Se, Vilo, Lõtina
  Se, Vilo, Olohkuva
  Urv
  VMr
  VMr, Kadila
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0