ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu uppunud kukk
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  See om kui upunu kukk, venip talude vahel.

  Mantli helmad soragil nindagu uppumissurmast pääsenud kugul.

  Sa oled nõnda kena kui ära uppund kana.

  Justkui uppun konn.

  Tull jah tõne siiä, nigu uppunu sant.

  Nagu uppund sepik - halvas seisukorras.

  Muidu keksib ja karglep, aga kui nõna müüdä saab, siss om nigu uppenu.

  Kui nosplit müüdä saab, siss om nigu uppenu.
levikuala:
  Hel, Riidaja
  Krk
  Kuu
  LNg, Palivere, Allikma, Räägu
  Nõo
  Pee
  Vas, Raudoja
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0