ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu kudenud räim
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Mies nindagu kudend räimes.

  Nii kui ära kudend räim.

  Nüüd on tühi kui kudenu haug.

  Tulõ hummogo kodo ku kudõnu kiisk.

  Ta nad kudund konn.

  Oli nagu ära kudend.
levikuala:
  Hel, Riidaja
  Kuu
  Rei, Koppa
  Räp
  Trv
  Tür
  Vän
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0