ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  justkui äraaetud hobune
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Üüse aelep ümbre, siss hommuku om tüü man nigu üits aetu hobene.

  Õhta oled ninda roidund jusku äraaetud hobune, taha mitte liigutatagi.
levikuala:
  Iis, Uhe
  Nõo
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0