ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    tühjaks pigistatud nagu sidrun
süntaktiline struktuur:
    tegusõnafraas
näited:
    Ärge nüüd enam tingige, see on nagu sidruni seest sahvt välja pigistatud.
levikuala:
    JMd, Orgmetsa
    Kam
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0