ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  väsinud kui vana hobune
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Õdagu, ku tüült tulõ, olõ nii rammõdu ku vana hopõn.

  Väsinud kui voorimehe hobune.

  Väsinud ku oorihobene.

  Ma olen nii väga ära väsinud nagu üks postihobune.

  Hobuse moodi väsinud.

  Hobuse muudi väsinud.
levikuala:
  As
  Hää
  Hää, Kägiste
  Iis, Uhe
  Rõu, Hurda
  Urv, Toku
  Vil
  Vil, Uusna
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0