ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    kui küpsetatud silk
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Ma olen kui üks küpsetatud silk, kõik minu luu-liha väriseb.

    Tämä ihu väriseb nagu küpsetu liha.
levikuala:
    Lüg, Reo
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0