ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kohlus kui sulil kana
süntaktiline struktuur:
  määrsõnafraas
näited:
  Kõssus nagu sulil kana.

  Justkui sulil kukk - hädine inimene.
levikuala:
  HMd, Kloostri, Karilepa
  Kei, Keila, Ohtu
  Phl, Soonlepa
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0