ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  tõmba takka, tee on hea
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Tee on hea, tõmba takka.

  Tõmma aga takka, tee on hea.

  Ttõmma takka, tee on hea, sita hobu, kes ei vea.
levikuala:
  Kir, Kloostri
  Rap
  Vän, Vana-Vändra
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0