ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    Kas siia tooda vallast tegijaid?
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Noh mis te vahite, kas siia tooda vallast tegijaid.
levikuala:
    Kuu
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0