ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    ega rutem ei saa kui saab
süntaktiline struktuur:
    tegusõnafraas
näited:
    Mine mine ruttu, sind oodatesse. - Ega rutem ei saa kui saab.
levikuala:
    KJn
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0