ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  ega siin aastakaupa ole
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Lähme ruttu, ega siin aastakaupa ole.

  Ega meil aestakaupa tehtud ole.

  Ega mul suuga aastakaupa ei olõ tettü.
levikuala:
  Khn
  Kuu
  Lai, Sadala
  Nõo
  Nõo, Tõravere
  Räp
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0