ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    sussid said sundijaks, tallukad tagaajajaks
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Sussid said sundijaks, tallukad tagaajajaks - kui mõni tööline teist sundis.
levikuala:
    Rak
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0