ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    pane taga, palk on üks
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Pane taga, palk on üks, rupla raha ja vana müts.
levikuala:
    Jõh, Kohtla
    Trm
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0