ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    päeva päält tund poolest
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Päeva päält tund poolest. Seda öeldakse kui peremees üle sunnib.
levikuala:
    Trm, Kasepää
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0