ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    ega see pudru pole, et nii kähku valmis saab
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Ruttu muud ei saa ku kumba putru.
levikuala:
    HMd v. Ris
    Har, Mõniste
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0