ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  saab ilma minu täis, jääb ülegi
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Ilma saab miu täis ja jäeb üle kah, mes mä nii paillu rabele.

  Küll saap ilma minu täis, jääp ülegi.
levikuala:
  < Nõo, Uhuta
  Kam
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0