ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  lõhu, ristipoeg
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Lõhu, ristipoeg, kui keegi kärmest tööd teeb.

  Lõhu, ristipueg.
levikuala:
  Iis, Tudulinna
  VNg
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0