ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  rõhu, Rein, raha tuleb
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Rõhu, Rein, raha tulõ!

  Rõhu, Rein, raha tuleb! Seilali maha ja taha!

  Rao, Rein raha tuleb. Pane rahakott likku.

  Suru, Rein, raha tuleb!

  Uha, mats, raha tuleb!
levikuala:
  Amb, Lehtse
  As
  Jõh
  Jõh, Kohtla
  Khk, Kotlandi
  Kir
  Krj
  Muh
  Rõn
  Rõu, Hurda
  Tor
  Trm
  VJg
  VJg, Küti, Näsu
  Vän
  Vän, Vana-Vändra
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0