ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    küll sul käändäs propeller persede
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Küll sul käändäs propeller persede - küll sul tehakse elu sisse, küll su pannakse liikuma.
levikuala:
    Ote, Vastse-Otepää
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0