ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    Pane kiilu!
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Tsuska juudast, viska lõunu, pane kiilu!
levikuala:
    Trv
    Trv, Vooru
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0