ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  ega mul ei ole enam kui kaks kätt
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Ega mul ei ole ennämb kui kats kätt.

  Ega mul enam kui kaks kätt ole.

  Ega mulgi enam kui kaks kätt ei ole.

  Ega mul pole kahed käed.

  Ega minulgi kahed käed ole.

  Ega mol põle kahesid kässa mette.

  Ega mul kahed kääd põle.

  Ega mol kahesid kässa põle, et ma rohkem jõua.

  Ega mol pole kahed kääd otsas.

  Äga mol polä kahäd kääd, et ma nii pailu pidi jöudma.

  Ega miul katte paari käse ei ole.

  Ega mul katte paari käse ei ole.

  Egä mul nellä kätt ole.
levikuala:
  Jäm, Mäebe
  Khk, Lahetaguse
  Krk, Ainja
  Mar, Haeska
  Puh, Võllinge
  Trm
  VJg, Mõdriku
  Vän
  eL
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0