ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    peremees esmaspäeval: liigutage, liigutage, püha oli, puhata saite ja neljapäeval: püha tuleb, puhata saate
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:

levikuala:
    Koe, Abaja
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0