ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    saja om sanna takah
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Läpe-ei, saja om sanna takah, ko kiä midä veiga rühk tetä nii peräh päivä vai kui, sis sutitadas.
levikuala:
    Se, Mäe, Usenitsa
    Võ-Se
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0