ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    ei meie hingega enam või puhuda kui muu rahvas
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Ei meie voi enam hingega puhuda kui muu rahvas.

    Ei meiegi või enam hingega puhuda kui muu rahvas.
levikuala:
    ©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0