ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    kiiresti püütakse kirpe
süntaktiline struktuur:
    tegusõnafraas
näited:
    Kiiresti - tead, mida tehakse? Kirpe püütakse.
levikuala:
    Tür
vanasõnaseosed:
    EV 3702: Kiirust on tarvis kirpude püüdämiseks.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0