ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  et sa enne tagasi oled, kui sinna saad
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Käi et sa enne tagasi oled, ku sinna saad.

  Tule enni tagasi, kui sa sinna saad.
levikuala:
  Rei, Villama
  Trv
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0