ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  ega mul kahte kõhtu pole
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Ega mulgi kahte kõhtu pole.

  Ega mol kahte kõhto põle, et ma rohkem pia tegema.

  Missa iki ninda pallu rähmeltet, ega siul katte kõttu ei ole.

  Ega sul kahte kõhtu ole.

  Ega sullõgi kaits kõttu ei olõ, et sa niipallu püünät tetä.

  Egas siis minulgi mitut kõhtu pole.

  Ega ma kahte kõhutäit söö, et ma nii pallu pean tegema.

  Ega mina kaht kõhutäit süö, et üksi niipalju tegema pian.

  Ega ma rohkem tarvita, kui teised, et mult rohkem nõutakse.

  Ega sa kahe kõhuga ei söö.

  Egas makke kattõ kõtto süü-üi.

  Ma pia neelusteme, mul oo kaits kõttu toita.

  Missa sii na paelu rühed, egä sol kahte suud ole.

  Ega ma-b söö kahe persega, et ma pea pühabed kut argibed väljas rügama.
levikuala:
  < San, Lauküla
  Iis, Uhe
  Krk, Ainja
  Krk, Mäeküla
  LNg, Oru, Rannaküla
  Mar, Haeska
  Mär
  Pöi, Ollamäe
  Rap v. Mär
  Se, Järvesuu, Tonja
  Sim, Rahkla
  Tõs, Kastna
  Vän, Rõusa
vanasõnaseosed:
  EV 3025: Õgas kiäki kattõ kõttu süü-üi.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0