ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    Ruttu, ruttu! - Ruttu saab sittuda ainult, kui kõht lahti on.
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:

levikuala:
    Hls, Vana-Kariste
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0