Mäetagused

ISSN: 1406-9938

    Toimetus ja kolleegium    

Toimetajad Mare Kõiva, Andres KuperjanovToimetuse aadress:
"Mäetagused"
51003 Tartu
Vanemuise 42 - 235
e-mail:mare@folklore.ee

Kaastööst


A Ezekiel Alembi
Rene Altrov
Ekaterina Anastasova
Nikolai Anisimov
Eve Annuk
Elmar Arak
Pille Arnek
Juha-Matti Aronen
Jüri Arrak
Angela Arraste
Madis Arukask
Kelli Arusaar-Tamming
Eva Liina Asu
Eero AutioB Saša Babič
Olga Balalajeva
Anneli Baran
Ester Bardone
Anzori Barkalaja
Baiba Bela
Juri Berezkin
Jürgen Beyer
Renate Blumberga
Dorota Brzozowska
Alena Boganeva
Olga Burdakova
Urve Buschmann
Brigitte Bönisch-BrednichC Véronique Campion-Vincent
Władysław Chłopicki
ContraD Linda Dégh
Natalja Dmitrijeva


Pilte ja illustratsioone on avaldamiseks andnud:

E Liina Eek
Simone Eelmaa
Kaie Eha
Tiina Eier
Pasi Enges
Külli Erimäe
Natalia Ermakov
Liis Ermus
Enn Ernits
Tiiu Ernits
Kord Ernstson
Pille EslonF Anastasiya Fiadotava
Jurij Fikfak
Laurent Sébastien Fournier
Meelis Friedenthal
FrogG Ieva Garda-Rozenberga
Wilbert M. Gesler
Galina Gluhhova
Ave Goršič
Matej Goršič
Klaus Graf
Gunnar Granberg
Liisa Granbom-Herranen
Kristi Grünberg
Aleksandr Gura
Karl Siegfried GuthkeH Ain Haas
Külli Habicht
Valentina Haritonova
Dieter Harmening
Galit Hasan-Rokem
Anne Heimo
Kärt Hellerma
Tiit Hennoste
Mall Hiiemäe
Reet Hiiemäe
Mati Hint
Lauri Honko
Petri Hoppu
Tuija Hovi
Leena HuimaI Irina Iljina
Tatjana Iljina
Sulev IvaJ Tiiu Jaago
Jaak Jaaniste
Roomet Jakapi
Juhan Javoiš
Tatjana Jefimova
Ants Johanson
Kristiina Johanson
Tõnno Jonuks
Niina Jurtšenkova
Guldžahon Jussufi
Eerik Jõks
Aivar Jürgenson
Sander Jürisson
Risto Järv
Kalev JärvelaK Maarja Kaaristo
Ahto Kaasik
Annekatrin Kaivapalu
Annikki Kaivola-Bregenhøj
Merje Kala
Veeda Kala
Jane Kalajärv
Mare Kalda
Martti Kalda
Andreas Kalkun
Raivo Kalle
Ken Kalling
Eda Kalmre
Mari-Liis Kalvik
Sille Kapper
Age Kristel Kartau
Enn Kasak
Kairit Kaur
Christine Shojaei Kawan
Mari Kendla
Kimmo Ketola
Eve Kikas
Katre Kikas
David King
Pille Kippar
Kristel Kivari
Pekka Kivikäs
Bengt af Klintberg
Ello Kirss
Marit Koit
Vesselina Koleva
Valeria Kolosova
Kurmo Konsa
Anneli Kont-Rahtola
Taavi Koppel
Anu Korb
Mikko Korhonen
Kerri Kotta
Joni Krekola
Arvo Krikmann
Mart Kuldkepp
Tarmo Kulmar
Andres Kuperjanov
Maris Kuperjanov
Tuulikki Kurki
Marta Kurkowska-Budzan
Dagmar Kutsar
Kristin Kuutma
Nikolai Kuznetsov
Mare Kõiva
Marju Kõivupuu
Erkki Kõlu
Helen Kõmmus
Ene Kõresaar
Riin KübarseppL Aino Laagus
Liisi Laineste
Kanni Labi
Jaan Lahe
Teuvo Laitila
Merike Lang
Katalin Lázár
Alla Lašmanova
Pauliina Latvala
Tiit Lauk
Nijole Laurinkiene
Edmund Leach
Art Leete
Marju Lepajõe
Alena Leškevitš
Lauri Liiders
Airi Liimets
Pavel Limerov
Liina Lindström
Indrek Linnuste
Aado Lintrop
Pärtel Lippus
Ioannis Liritzis
Milena Ljubenova
Ljudmilla Lobanova
Helena Ložar-Podlogar
Kadi Lubi
Ene Lukka-Jegikjan
Priit Lätti
Emily LyleM Mari-Liis Madisson
Lea Maipuu
Jiří J. Mareš
Bianka Makoid
Tatsiana Marmysh
Leonid Marsadolov
Stella Martsoo
Werner Mayer
Einar Meister
Lya Meister
Maarja Merivoo-Parro
Ave Mets
Helle Metslang
Silja Mets-Oja
Eliisa Metsoja
Anneli Mihkelev
Meelis Mihkla
Tatjana Minnijahmetova
Marika Mikkor
Ruth Mirov
Galina Mišarina
Pirkko Muikku-Werner
Maria Murumaa-Mengel
Merili Metsvahi
Siim Mõttus
Kaur Mägi
Raivo MändN Sasa Nedeljković
Agnes Neier
Stanislav Nemeržitski
Andreas Neumair
Liivo Niglas
Asta Niinemets
Jelena Novik
Irina Nurijeva
Jelena NõmmO Daíthí Ó hÓgáin
Kristina Oganjan
Felix Oinas
Vilja Oja
Indrek Ojam
Triinu Ojamaa
Liina Ootsing-Lüecke
Janika Oras
Loone Ots
Tuuli Otsus
Armin OwzarP Piret Paal
Liina Paales
Hille Pajupuu
Jaan Pajupuu
Anatoli Panjukov
Beata Paškevica
Aleksandr Pantšenko
Ivo Paulus
Tomasz Piekot
Karl Joosep Pihel
Liisi Piits
Maili Pilt
Maarja-Liisa Pilvik
Jaanus Plaat
Helen Plado
Andrej Pleterski
Väino Poikalainen
Péter Pomozi
Jelena Popova
Tatjana Popova
Marcin Poprawa
Anneli Porri
Maruta Pranka
Külli Prillop
Leonard Norman Primiano
Peep Puis
Rebeka Põldsam
Jyrki Pöysä
Ilkka PyysiäinenR Ain Raal
Barbara Rappenglück
Michael A. Rappenglück
Taisto Raudalainen
Aigi Rahi-Tamm
Hain Rebas
Kaarina Rein
Reeli Reinaus
Andra Reinomägi
Mariann Remmel
Marge Rennit
Ringo Ringvee
Tiia Ristolainen
Vitali Romeiko
Karin Maria Rooleid
Tiit Rosenberg
Jaan Ross
Kristiina Ross
Ilmar Rootsi
Birgitte Rorbye
Jean-Loup Rousselot
Lilian Ruuben
Eha Rüütel
Ingrid RüütelS Edgar Saar
Eva Saar
Sigrid Saarep
Ranus Sadikov
Sarita Sahay
Heete Sahkai
Irēna Saleniece
Kirsti Salmi-Niklander
Kristi Salve
Virve Sarapik
Jaan Sarv
Kadi Sarv
Mari Sarv
Mikk Sarv
Vaike Sarv
Rein Saukas
Vladimir Sazonov
Pia Schmid
Rüdiger Schott
Irina Sedakova
Adrian Selin
Elo-Hanna Seljamaa
Gulsina Seljaninova
Jinseok Seo
Mait Sepp
Anna-Leena Siikala
Pihla Maria Siim
Ülo Siimets
Krista Sildoja
Ülle Sillasoo
Kadri Simm
Nikolai Sivkov
Ingrid Slavec Gradišnik
Kadri Soo
Laine Soosalu
Siim Sorokin
Abram Stoljar
Rebecca Storey
Gaweł Strządała
Dirk Sudhaus
Kärt Summatavet
Margit Sutrop
Urmas Sutrop
Taive Särg
Andrei Sõtšov
Renata Sõukand
Aleksander Sünter
Grzegorz SzpilaŠ Guntis Šmidchens
Irena ŠutinienėT Erik Tago
Merle Talvik
Kadri Tamm
August Tarendi
Ülle Tarkiainen
Ülo Tedre
Carl-Herman Tillhagen
Andrus Tins
Riina Tomberg
Kärri Toomeos-Orglaan
Andrei Toporkov
Eva Toulouze
Jekaterina Trainis
Astrid Tuisk
Tuuli Tuisk
Jaak Tuksam
Ave Tupits
Arja Turunen
Roger Pierre Turine
Tiina Tuulik
Tõnu Tuvikene
Andres Tvauri
Joanna Töyräänvuori
Ülli Tõnissoo
Igor TõnuristU Marko Uibu
Jaan Undusk
Undo Uus
Villem UuspuuV Ell Vahtramäe
Ene Vainik
Triin Vakker
Heiki Valk
Tatsiana Valodzina
Kai Vassiljeva
Aimar Ventsel
Andreas Ventsel
Liisa Vesik
Annika Viht
Kadri Viires
Kristel Vilbaste
Maarja Villandi
Eha Viluoja
Anu Vissel
Tatjana Vladõkina
Piret Voolaid
Allan Vurma
Ergo-Hart VästrikW Rainer Wehse
Sabine Wienker-Piepho
Andrew WigetÕ Asta Õim
Katre Õim
Piret ÕunapuuÜ Tõnu ÜlemaanteZ Iivi Zajedova
Maria Zavjalova
Māra Zirnīte

© Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühm (kuni nr 12.)
© Eesti Kirjandusmuuseumi FO meedia ja usund (alates nr 13.)
© Andres Kuperjanov, Eesti Folkloori Instituut

Elektroonilist folklooriajakirja on toetanud Avatud Eesti Fond, IUT 22-5, EKKM09-168, EKKM14-344
ja paberväjaande trükkimist Eesti Kultuurkapital.

NB! Ajakirjas avaldatud artiklite kohta kehtib autorikaitse.

Mõnusat lugemist!


Mail

BSD AEF Kulka