Pärtel Lippus

partel.lippus@ut.ee


  • Temporaalne variatiivsus eestikeelsete laulude esitamisel kui kompromiss kõne ja muusika vahel (nr 68, koos Jaan Rossiga)