Sille Kapper

sille.kapper@gmail.com


  • Kuidas uurida eesti rahvatantsu tänapäeval? Teooriatest, meetoditest ja nende rakendamisest Eestis (nr 41)
  • Kujutledes kogukondi: traditsioonist ja improvisatsioonist tänapäeva pärimustantsus (nr 49)
  • Loomulikkuse küsimus (nr 59)
  • Missugust omakultuuri hoiame tantsupidudel? (nr 63)