Airi Liimets

airi_liimets@yahoo.de


  • Miks kuulata muusikat ja vaikust? (nr 72, koos Marit Koit'iga)
  • Lapsele laulmise fenomen koduses kasvatuskultuuris (nr 76, koos Külli Erimäega)
  • Käsitused kasvatusest eesti vanasõnades ja kasvatusteaduses (nr 80, koos Bianka Makoidiga)