Andrej Pleterski

Pleterski@zrc-sazu.si


  • Ühe Praha varakeskaegse kultuskoha astronoomilised alused (nr 48, koos Jiří J. Marešiga)