Kristiina Johanson

kristiina.johanson@ut.ee


  • “Ehk nõiduseks tarvitatud” – maagilised esemed Eesti muuseumikogudes (nr 72, koos Tõnno Jonuksiga)