Maarja-Liisa Pilvik

maarja-liisa.pilvik@ut.ee


  • Nimetamiskonstruktsioonid eesti murretes: murdeerinevused või suuline süntaks? (nr 70, koos Liina Lindströmi ja Helen Pladoga)