Jaan Ross

jaan.ross@gmail.com


  • Temporaalne variatiivsus eestikeelsete laulude esitamisel kui kompromiss kõne ja muusika vahel (nr 68, koos Pärtel Lippusega)
  • Õpimustritest muusikateose omandamisel klaveri algõppes (nr 81, koos Veeda Kalaga)