Tuulikki Kurki

tuulikki.kurki@uef.fi


  • Arengud piiripärimuse ja piirirahva suunas? Folkloristika interdistsiplinaarse piiri-uurimise väljal (nr 65)