Siim Sorokin

siim.sorokin@ut.ee


  • Paradoksaalsed igapäevakujut(l)used? Narratiivsed persoonid, pärisustamine ja "Halvale teele" (nr 73)
  • Karakteritega suhestumine, netimisogüünia ja representatsioonide materiaalsus (nr 80)