Astrid Tuisk

astrid@folklore.ee


  • Sigmund Freud ja psühhoanalüütiline naljauurimine. (nr 1/2)
  • Me elupäiväkese (nr 5)
  • Sõjamoonaga mängimine Eestis Teise maailmasõja ajal ja pärast seda: folkloristlik vaatenurk (nr 71)
  • Meenutused nukkudest ja nendega mängimisest 1940.–1950. aastate Eestis (nr 74)
  • Koolielu kajastamine õpilaste omaloodud meemilehtedel kolmes Tartu piirkonna koolis (nr 74, koos Mare Kaldaga)