Kärt Summatavet

kart.summatavet@ut.ee


  • Ornamendi kaitseks .pdf (nr 16)
  • Mõningaid mõtteid kunstist, Kristjan Rauast ja vanavara kogumisest (nr 37)
  • Rahvaesteetika – nähtavaks kujustatud mõte ja kogemus (nr 44)